|   Montáže a stavebná činnosť

Naša špecializácia

Výstavba, stabilizácie a opravy základov stožiarov VN a NN

Rekonštrukcia rozvodni TR110/22kV

Montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení

Protipožiarne nátery

Zámočníctvo – zváračské práce

Murárske a stavebné práce

Návrh a aplikácia náterových systémov a povrchových úprav

Úprava povrchov materiálov pieskovaním, metalizácia

Montáž, demontáž a prenájom lešenia

Hľadáme ľudí

    Vyberte pozíciu: