Elektroenergetické montáže, a. s.

Zabezpečenie rezervného napájania V2

  • zemné práce
  • montáž základových dielov stožiarov pre linku 1x110kV
  • zakladanie základových dielov stožiarov pre linku 1x110kV
  • terénne úpravy