|   Montáže a stavebná činnosť

Vitajte na stránkach spoločnosti OSMOF

Firma OSMOF – Milan Vrábel bola založená v roku 1989. Pôvodne bola založená za účelom realizácie klasických maliarských a natieračských prác. Od apríla 1999 bola firma pretransformovaná na OSMOF Montáže s. r. o.

Pozrieť všetky referencie

Naša špecializácia

Výstavba, stabilizácie a opravy základov stožiarov VN a NN

Rekonštrukcia rozvodni TR110/22kV

Montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení

Protipožiarne nátery

Zámočníctvo – zváračské práce

Murárske a stavebné práce

Návrh a aplikácia náterových systémov a povrchových úprav

Úprava povrchov materiálov pieskovaním, metalizácia

Montáž, demontáž a prenájom lešenia

Hľadáme ľudí

    Vyberte pozíciu: