|   Montáže a stavebná činnosť

Profil spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť OSMOF – Milan Vrábel bola založená v roku 1989. Pôvodne bola založená za účelom realizácie klasických maliarských a natieračských prác. Od apríla 1999 bola spoločnosť pretransformovaná na OSMOF Montáže s. r. o.

Postupným rozširovaním podnikateľských aktivít sa rozširoval i predmet činnosti spoločnosti, avšak nosným programom zostala aplikácia technológie povrchových úprav materiálov klasickým nanášaním náterových hmôt, striekaním, neskôr pieskovaním a metalizáciou.
V tejto oblasti sa spoločnosť etablovala ako jedna z najlepšie hodnotených i v zariadeniach energetického komplexu na Slovensku a v Českej republike.

Po zaškolení pracovníkov a po získaní certifikátu sa spoločnosť sústredila na realizáciu náročných aplikačných technológií protipožiarnych náterov kábelových rozvodov v atómových elektrárňach. V tejto oblasti, ako výhradný realizátor protipožiarnych náterov v komplexe Atómovej elektrárne Mochovce zabezpečuje tieto nátery hmotou FLAMMSTOP a DEXAFLAMM.

Významnou aktivitou spoločnosti je montáž oeľových konštrukcií a ich povrchová úprava. Firma sa môže prezentovať akciami ako napríklad:
montáž regálového zakladača do skladu papierenských výrobkov v SCP Ružomberok
montáž regálového zakladača skladov v Transporte Chrudim, a. s.

Pre zabezpečenie svojej činosti, ale i pre odberateľov firma zabezpečuje montáž a demontáž všetkého druhu lešenia, t. j. lešenie ľahkého, ťažkého, priestorového, závesného, výsuvného a pod.

V rokoch 2005-2007 spoločnosť OSMOF Montáže, s. r. o. bola výhradným dodávateľom protipožiarnych náterov pre spoločnosť Takenaka Europe, ktorá sa zaoberala výstavbou závodov KIA Motors v Tepličke nad Váhom a Hyundai Nošovice v Českej republike.

Od roku 2008 sa spoločnosť realizuje aj v oblasti energetických stavieb, spolupodielala sa na výstavbe fotovoltaických elektrárni Ľadovo, Kalinovo, Mikušovce, Jastrabá a na rekonštrukciách a výstavbách nových rozvodní TR110/22kV.

Od roku 2010 sa spoločnosť začala zaoberať zakladaním stožiarov pre VN a NN.

Firma má priemerne 65 zamestnancov. Spolupracuje so značným množstvom kooperujúcich firiem, ktoré zabezpečujú parciálne časti zákaziek podľa odbornosti, zamerania a technickej spôsobilosti. Má potrebnú technickú základňu pre zabezpečenie svojej činnosti a to moderné striekacie zariadenia, žeriavy, dopravné prostriedky a pod.

small_img_2

Aktivity na území Českej republiky zabezpečuje firma OSMOF spol. s r. o., Havlíčkova 304, Heřmanův Městec a to najmä pre KERAMIKA Horní Bříza a. s., Mostecká uhelní společnost a. s., Most, UNEX a. s., Uničov, TRAMO a. s., Chrudim, TRANZA a. s., Břeclav, Transporta a. s., Chrudim, PSPEngineering a. s. Přerov, Chemont a. s. Brno, MiWekon s. r. o. Běrunice.

Aktivity na území Slovenskej republiky: výstavba rodinných domov v Bratislave, modernizácia Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, výstavba Atómovej elektrárne Mochovce, stavebné a rekonštrukčné práce na Zámockej ulici v Bratislave, stavebné práce VÚJE Trnava, montážne, lešenárske a natieračské práce SLOVNAFT Bratislava, montážne práce Holcim Rohožník, montážne, lešenárske a natieračské práce CEMAC Horné Sŕnie, stavebné práce na cestnom spojení medzi Solinkami a Vlčincami v Žiline, rekonštrukcia výrobných priestorov ŽOS Vrútky, montážne a lešenárske práce BUČINA Zvolen, prestavba polifunkčného domu REPLAST Žilina, SSE a. s., Žilina. V ďalšom uvádzame vybrané akcie, ktorými sa môže firma prezentovať vrátane krátkeho popisu činnosti a odberateľov prác.

Hľadáme ľudí

    Vyberte pozíciu: